Sierra Leone’ye Fuar ve Etkinlik Lojistiği

Sierra Leone’ye Fuar ve Etkinlik Lojistiği denildiğinde ilk başta; Sierra Leone’nin sergilenecek ürünlerin uluslararası taşınması, Sierra Leone’ye yurtdışı gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi, Sierra Leone’ye fuar alanı handling servislerinin sunulması, Sierra Leone’ye depolama ve ara taşıma hizmetlerinin iki yönlü olarak sağlanmasını sağlamaktayız. Sierra Leone Lojistik demek sadece taşıma demek değil; Sierra Leone’ye aynı zamanda birçok yan hizmetin bir arada koordine edilmesi demek. Sierra Leone’ye bunlardan özellikle yurtdışı gümrükleme işlemleri, Sierra Leone’ye gümrükleme mevzuatlarının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesi sebebiyle en önemli parçalarından birisi haline gelmektedir. Sierra Leone’ye ayrıca fuar ürünlerinin sevk edilmesinde kullanılan farklı gümrükleme yöntemleri, gümrükleme işlemlerinin daha karışık hal almasına sebep olmaktadır.

Sierra Leone Geçici Fuar Kargoların Geri Getirilmesi

Sierra Leone’ye fuar ve etkinlik lojistiğinde özellikle sergi ürünleri ile stant malzemeleri Sierra Leone’ye fuar süresince geçici olarak gönderilir ve fuar sonrasında da geri getirilir. Sierra Leone’ye bu işleme geçici ihracat/ithalat gümrükleme işlemi denmektedir. Sierra Leone’ye tüm bu işlemler sırasında giriş ülkesinde geçici ithalatı yapılan ürünlerin sergileme süresinde gümrük teminatı altında bulundurulması esastır. Sierra Leone’ye birçok farklı gümrük mevzuatına uygun doğru belge ve bilgiyi bir arada harmanlayıp resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasını sağlayabilmek için uzmanlık gerektiren bir konudur. Sierra Leone’ye fuar lojistiği kapsamında bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve sergilenecek ürünlerin fuar tarihine yetiştirilmesinin de ne kadar önemli olduğundan bahsetmeden geçemiyoruz.

Sierra Leone’ye bilindiği üzere fuar lojistiği zamana dayalı olması, Sierra Leone’ye muhtemel hataların ve aksaklıkların alternatif maliyetlerinin yüksekliği ve tanıtım boyutuyla riske edilmemesi gereken, Sierra Leone’ye en başından iyi bir planlama ve koordinasyon gerektiren lojistik türüdür.

Kargo34 lojistiğini, aşağıda saydığımız bütün alanlardaki hizmet gamını sergilenebileceği prestijli ve önemli yüksek tanıtım taşımaları olarak değerlendirir;

Sierra Leone’ye Karayolu – havayolu – denizyolu – demiryolu – kombine ( birden fazla ) taşıma çeşitleri

Sierra Leone’ye Geçici/kati giriş ve çıkış gümrüklemeleri

Sierra Leone’ye Depolama, ambalajlama, etiketleme ve paletleme

Sierra Leone’ye Yurtdışı fuar lojistik hizmetleri (gümrükleme-depolama-stand teslimatı-boş kaplar – ekipman ve işgücü temini)

Sierra Leone’ye İç taşıma

Sierra Leone’ye Dokümantasyon

Sierra Leone’ye Fuar sonrası teşvik ve değerlendirme prosedürü

Sierra Leone’ye Uluslararası ticaretin ve global ekonominin en önemli unsurlarından fuarlar, Sierra Leone’ye özel sergiler, Sierra Leone’ye kongreler, toplantılar ve Sierra Leone’ye konserler gibi müşteriye özel çözümlere ihtiyaç duyulan organizasyonlarda Kargo34; Sierra Leone’ye katılımcı firmalar, Sierra Leone’ye stand imalatçıları, Sierra Leone’ye fuar ve Sierra Leone’ye sergi organizatörleri için hizmet sağlamaktadır.

Sierra Leone’ye Kargo34 aynı zamanda sahip olduğu IELA üyeliği ile dünya genelinde Kargo34 lojistiği ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

Sierra Leone’ye Fuar Lojistiğinin Her Adımında A’dan Z’ye Hizmet

Sierra Leone’ye Kargo34, deneyim sahibi olduğu fuar ve etkinlik lojistiği kapsamında müşterilerine; sigorta, gümrüklü-gümrüksüz depolama, fuar alanı danışmanlığı, dağıtım ve yükleme, ihracat/ithalat gümrükleme, uluslararası taşımacılık (kara, hava, deniz, intermodal), fuar alanına ithalat- ihracat prosedürleri de dahil stand teslimi vb. konularda A’dan Z’ye hizmet sunmaktadır.

Sierra Leone’ye Kargo34’den Müşteri Odaklı Entegre Lojistik Hizmeti

Sierra Leone’ye Müşteri odaklı organizasyon yapısı ile entegre lojistik hizmeti sunan Kargo34; sahip olduğu filosu, Sierra Leone’ye yük takip ve izleme olanağı sağlayan teknolojik altyapısı, Sierra Leone’ye  yüksek hizmet kalitesi, Sierra Leone’ye dünya çapındaki geniş acente ağı ve fuar& etkinlik konusunda uzman ekibi ile müşterileri için rekabet avantajı sağlayan çözümler sunmaktadır.

Sierra Leone’ye Fuar ve etkinlik lojistiğinin olmazsa olmazları nelerdir?

Sierra Leone’ye  ‘Zamanlama’ en önemli sihirli sözcük bu sektörde. Sierra Leone’ye Hava koşullarına rağmen ‘dakik’ olunmalıdır. Sierra Leone’ye bir taşımanın aksaması durumunda kusur kabul edilemez. Sierra Leone’ye o anda o mal her ne koşulda olursa olsun o araçtan gümrük deposuna alınır ve gümrük beyannamesi açılır. Sierra Leone’ye gitmesi için mal uçağa yüklenir. Sierra Leone’ye gitmesi için uçurulacağı yere götürülür. Sierra Leone’ye gidecek kargolarda anında karar vermek çok önemlidir. Sierra Leone’ye gidecek kargolarda aksaklık durumunda maliyet unsurunun önemi olduğu gibi ortadan kalkıyor ve amaç o malı istendiği zamanda istenilen noktaya ulaştırılması olmaktadır.

Sierra Leone’ye Fuar ve etkinlik lojistiğinde sigortalama nasıl yapılıyor?

Sierra Leone’ye Bu sektörde neye göre sigorta ama yapılacağı pek bilinmemektedir. Sierra Leone’nin sigorta şirketleri kriterlerin ne olacağını bilmemektedir. Sierra Leone’ye bu alanda geliştirilmesi gereken bağımsız bir alan olmalıdır. Sierra Leone’ye poliçe kriterleri de oluşturulurken bu hizmeti veren firmalara da sigortacıları bilgilendirme konusunda önemli bir yük ve sorumluluk düşmektedir.