• Home
  • Blog
  • McDonald Adaları’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği

McDonald Adaları’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği

McDonald Adaları’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği denildiğinde ilk başta; McDonald Adaları’nın sergilenecek ürünlerin uluslararası taşınması, McDonald Adaları’ya yurtdışı gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi, McDonald Adaları’ya fuar alanı handling servislerinin sunulması, McDonald Adaları’ya depolama ve ara taşıma hizmetlerinin iki yönlü olarak sağlanmasını sağlamaktayız. McDonald Adaları Lojistik demek sadece taşıma demek değil; McDonald Adaları’ya aynı zamanda birçok yan hizmetin bir arada koordine edilmesi demek. McDonald Adaları’ya bunlardan özellikle yurtdışı gümrükleme işlemleri, McDonald Adaları’ya gümrükleme mevzuatlarının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesi sebebiyle en önemli parçalarından birisi haline gelmektedir. McDonald Adaları’ya ayrıca fuar ürünlerinin sevk edilmesinde kullanılan farklı gümrükleme yöntemleri, gümrükleme işlemlerinin daha karışık hal almasına sebep olmaktadır.

McDonald Adaları Geçici Fuar Kargoların Geri Getirilmesi

McDonald Adaları’ya fuar ve etkinlik lojistiğinde özellikle sergi ürünleri ile stant malzemeleri McDonald Adaları’ya fuar süresince geçici olarak gönderilir ve fuar sonrasında da geri getirilir. McDonald Adaları’ya bu işleme geçici ihracat/ithalat gümrükleme işlemi denmektedir. McDonald Adaları’ya tüm bu işlemler sırasında giriş ülkesinde geçici ithalatı yapılan ürünlerin sergileme süresinde gümrük teminatı altında bulundurulması esastır. McDonald Adaları’ya birçok farklı gümrük mevzuatına uygun doğru belge ve bilgiyi bir arada harmanlayıp resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasını sağlayabilmek için uzmanlık gerektiren bir konudur. McDonald Adaları’ya fuar lojistiği kapsamında bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve sergilenecek ürünlerin fuar tarihine yetiştirilmesinin de ne kadar önemli olduğundan bahsetmeden geçemiyoruz.

McDonald Adaları’ya bilindiği üzere fuar lojistiği zamana dayalı olması, McDonald Adaları’ya muhtemel hataların ve aksaklıkların alternatif maliyetlerinin yüksekliği ve tanıtım boyutuyla riske edilmemesi gereken, McDonald Adaları’ya en başından iyi bir planlama ve koordinasyon gerektiren lojistik türüdür.

Kargo34 lojistiğini, aşağıda saydığımız bütün alanlardaki hizmet gamını sergilenebileceği prestijli ve önemli yüksek tanıtım taşımaları olarak değerlendirir;

McDonald Adaları’ya Karayolu – havayolu – denizyolu – demiryolu – kombine ( birden fazla ) taşıma çeşitleri

McDonald Adaları’ya Geçici/kati giriş ve çıkış gümrüklemeleri

McDonald Adaları’ya Depolama, ambalajlama, etiketleme ve paletleme

McDonald Adaları’ya Yurtdışı fuar lojistik hizmetleri (gümrükleme-depolama-stand teslimatı-boş kaplar – ekipman ve işgücü temini)

McDonald Adaları’ya İç taşıma

McDonald Adaları’ya Dokümantasyon

McDonald Adaları’ya Fuar sonrası teşvik ve değerlendirme prosedürü

McDonald Adaları’ya Uluslararası ticaretin ve global ekonominin en önemli unsurlarından fuarlar, McDonald Adaları’ya özel sergiler, McDonald Adaları’ya kongreler, toplantılar ve McDonald Adaları’ya konserler gibi müşteriye özel çözümlere ihtiyaç duyulan organizasyonlarda Kargo34; McDonald Adaları’ya katılımcı firmalar, McDonald Adaları’ya stand imalatçıları, McDonald Adaları’ya fuar ve McDonald Adaları’ya sergi organizatörleri için hizmet sağlamaktadır.

McDonald Adaları’ya Kargo34 aynı zamanda sahip olduğu IELA üyeliği ile dünya genelinde Kargo34 lojistiği ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

McDonald Adaları’ya Fuar Lojistiğinin Her Adımında A’dan Z’ye Hizmet

McDonald Adaları’ya Kargo34, deneyim sahibi olduğu fuar ve etkinlik lojistiği kapsamında müşterilerine; sigorta, gümrüklü-gümrüksüz depolama, fuar alanı danışmanlığı, dağıtım ve yükleme, ihracat/ithalat gümrükleme, uluslararası taşımacılık (kara, hava, deniz, intermodal), fuar alanına ithalat- ihracat prosedürleri de dahil stand teslimi vb. konularda A’dan Z’ye hizmet sunmaktadır.

McDonald Adaları’ya Kargo34’den Müşteri Odaklı Entegre Lojistik Hizmeti

McDonald Adaları’ya Müşteri odaklı organizasyon yapısı ile entegre lojistik hizmeti sunan Kargo34; sahip olduğu filosu, McDonald Adaları’ya yük takip ve izleme olanağı sağlayan teknolojik altyapısı, McDonald Adaları’ya  yüksek hizmet kalitesi, McDonald Adaları’ya dünya çapındaki geniş acente ağı ve fuar& etkinlik konusunda uzman ekibi ile müşterileri için rekabet avantajı sağlayan çözümler sunmaktadır.

McDonald Adaları’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinin olmazsa olmazları nelerdir?

McDonald Adaları’ya  ‘Zamanlama’ en önemli sihirli sözcük bu sektörde. McDonald Adaları’ya Hava koşullarına rağmen ‘dakik’ olunmalıdır. McDonald Adaları’ya bir taşımanın aksaması durumunda kusur kabul edilemez. McDonald Adaları’ya o anda o mal her ne koşulda olursa olsun o araçtan gümrük deposuna alınır ve gümrük beyannamesi açılır. McDonald Adaları’ya gitmesi için mal uçağa yüklenir. McDonald Adaları’ya gitmesi için uçurulacağı yere götürülür. McDonald Adaları’ya gidecek kargolarda anında karar vermek çok önemlidir. McDonald Adaları’ya gidecek kargolarda aksaklık durumunda maliyet unsurunun önemi olduğu gibi ortadan kalkıyor ve amaç o malı istendiği zamanda istenilen noktaya ulaştırılması olmaktadır.

McDonald Adaları’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinde sigortalama nasıl yapılıyor?

McDonald Adaları’ya Bu sektörde neye göre sigorta ama yapılacağı pek bilinmemektedir. McDonald Adaları’nın sigorta şirketleri kriterlerin ne olacağını bilmemektedir. McDonald Adaları’ya bu alanda geliştirilmesi gereken bağımsız bir alan olmalıdır. McDonald Adaları’ya poliçe kriterleri de oluşturulurken bu hizmeti veren firmalara da sigortacıları bilgilendirme konusunda önemli bir yük ve sorumluluk düşmektedir.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google