Marshall Adaları’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği

Marshall Adaları’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği denildiğinde ilk başta; Marshall Adaları’nın sergilenecek ürünlerin uluslararası taşınması, Marshall Adaları’ya yurtdışı gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi, Marshall Adaları’ya fuar alanı handling servislerinin sunulması, Marshall Adaları’ya depolama ve ara taşıma hizmetlerinin iki yönlü olarak sağlanmasını sağlamaktayız. Marshall Adaları Lojistik demek sadece taşıma demek değil; Marshall Adaları’ya aynı zamanda birçok yan hizmetin bir arada koordine edilmesi demek. Marshall Adaları’ya bunlardan özellikle yurtdışı gümrükleme işlemleri, Marshall Adaları’ya gümrükleme mevzuatlarının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesi sebebiyle en önemli parçalarından birisi haline gelmektedir. Marshall Adaları’ya ayrıca fuar ürünlerinin sevk edilmesinde kullanılan farklı gümrükleme yöntemleri, gümrükleme işlemlerinin daha karışık hal almasına sebep olmaktadır.

Marshall Adaları Geçici Fuar Kargoların Geri Getirilmesi

Marshall Adaları’ya fuar ve etkinlik lojistiğinde özellikle sergi ürünleri ile stant malzemeleri Marshall Adaları’ya fuar süresince geçici olarak gönderilir ve fuar sonrasında da geri getirilir. Marshall Adaları’ya bu işleme geçici ihracat/ithalat gümrükleme işlemi denmektedir. Marshall Adaları’ya tüm bu işlemler sırasında giriş ülkesinde geçici ithalatı yapılan ürünlerin sergileme süresinde gümrük teminatı altında bulundurulması esastır. Marshall Adaları’ya birçok farklı gümrük mevzuatına uygun doğru belge ve bilgiyi bir arada harmanlayıp resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasını sağlayabilmek için uzmanlık gerektiren bir konudur. Marshall Adaları’ya fuar lojistiği kapsamında bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve sergilenecek ürünlerin fuar tarihine yetiştirilmesinin de ne kadar önemli olduğundan bahsetmeden geçemiyoruz.

Marshall Adaları’ya bilindiği üzere fuar lojistiği zamana dayalı olması, Marshall Adaları’ya muhtemel hataların ve aksaklıkların alternatif maliyetlerinin yüksekliği ve tanıtım boyutuyla riske edilmemesi gereken, Marshall Adaları’ya en başından iyi bir planlama ve koordinasyon gerektiren lojistik türüdür.

Kargo34 lojistiğini, aşağıda saydığımız bütün alanlardaki hizmet gamını sergilenebileceği prestijli ve önemli yüksek tanıtım taşımaları olarak değerlendirir;

Marshall Adaları’ya Karayolu – havayolu – denizyolu – demiryolu – kombine ( birden fazla ) taşıma çeşitleri

Marshall Adaları’ya Geçici/kati giriş ve çıkış gümrüklemeleri

Marshall Adaları’ya Depolama, ambalajlama, etiketleme ve paletleme

Marshall Adaları’ya Yurtdışı fuar lojistik hizmetleri (gümrükleme-depolama-stand teslimatı-boş kaplar – ekipman ve işgücü temini)

Marshall Adaları’ya İç taşıma

Marshall Adaları’ya Dokümantasyon

Marshall Adaları’ya Fuar sonrası teşvik ve değerlendirme prosedürü

Marshall Adaları’ya Uluslararası ticaretin ve global ekonominin en önemli unsurlarından fuarlar, Marshall Adaları’ya özel sergiler, Marshall Adaları’ya kongreler, toplantılar ve Marshall Adaları’ya konserler gibi müşteriye özel çözümlere ihtiyaç duyulan organizasyonlarda Kargo34; Marshall Adaları’ya katılımcı firmalar, Marshall Adaları’ya stand imalatçıları, Marshall Adaları’ya fuar ve Marshall Adaları’ya sergi organizatörleri için hizmet sağlamaktadır.

Marshall Adaları’ya Kargo34 aynı zamanda sahip olduğu IELA üyeliği ile dünya genelinde Kargo34 lojistiği ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

Marshall Adaları’ya Fuar Lojistiğinin Her Adımında A’dan Z’ye Hizmet

Marshall Adaları’ya Kargo34, deneyim sahibi olduğu fuar ve etkinlik lojistiği kapsamında müşterilerine; sigorta, gümrüklü-gümrüksüz depolama, fuar alanı danışmanlığı, dağıtım ve yükleme, ihracat/ithalat gümrükleme, uluslararası taşımacılık (kara, hava, deniz, intermodal), fuar alanına ithalat- ihracat prosedürleri de dahil stand teslimi vb. konularda A’dan Z’ye hizmet sunmaktadır.

Marshall Adaları’ya Kargo34’den Müşteri Odaklı Entegre Lojistik Hizmeti

Marshall Adaları’ya Müşteri odaklı organizasyon yapısı ile entegre lojistik hizmeti sunan Kargo34; sahip olduğu filosu, Marshall Adaları’ya yük takip ve izleme olanağı sağlayan teknolojik altyapısı, Marshall Adaları’ya  yüksek hizmet kalitesi, Marshall Adaları’ya dünya çapındaki geniş acente ağı ve fuar& etkinlik konusunda uzman ekibi ile müşterileri için rekabet avantajı sağlayan çözümler sunmaktadır.

Marshall Adaları’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinin olmazsa olmazları nelerdir?

Marshall Adaları’ya  ‘Zamanlama’ en önemli sihirli sözcük bu sektörde. Marshall Adaları’ya Hava koşullarına rağmen ‘dakik’ olunmalıdır. Marshall Adaları’ya bir taşımanın aksaması durumunda kusur kabul edilemez. Marshall Adaları’ya o anda o mal her ne koşulda olursa olsun o araçtan gümrük deposuna alınır ve gümrük beyannamesi açılır. Marshall Adaları’ya gitmesi için mal uçağa yüklenir. Marshall Adaları’ya gitmesi için uçurulacağı yere götürülür. Marshall Adaları’ya gidecek kargolarda anında karar vermek çok önemlidir. Marshall Adaları’ya gidecek kargolarda aksaklık durumunda maliyet unsurunun önemi olduğu gibi ortadan kalkıyor ve amaç o malı istendiği zamanda istenilen noktaya ulaştırılması olmaktadır.

Marshall Adaları’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinde sigortalama nasıl yapılıyor?

Marshall Adaları’ya Bu sektörde neye göre sigorta ama yapılacağı pek bilinmemektedir. Marshall Adaları’nın sigorta şirketleri kriterlerin ne olacağını bilmemektedir. Marshall Adaları’ya bu alanda geliştirilmesi gereken bağımsız bir alan olmalıdır. Marshall Adaları’ya poliçe kriterleri de oluşturulurken bu hizmeti veren firmalara da sigortacıları bilgilendirme konusunda önemli bir yük ve sorumluluk düşmektedir.