Man Adası’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği

Man Adası’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği denildiğinde ilk başta; Man Adası’nın sergilenecek ürünlerin uluslararası taşınması, Man Adası’ya yurtdışı gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi, Man Adası’ya fuar alanı handling servislerinin sunulması, Man Adası’ya depolama ve ara taşıma hizmetlerinin iki yönlü olarak sağlanmasını sağlamaktayız. Man Adası Lojistik demek sadece taşıma demek değil; Man Adası’ya aynı zamanda birçok yan hizmetin bir arada koordine edilmesi demek. Man Adası’ya bunlardan özellikle yurtdışı gümrükleme işlemleri, Man Adası’ya gümrükleme mevzuatlarının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesi sebebiyle en önemli parçalarından birisi haline gelmektedir. Man Adası’ya ayrıca fuar ürünlerinin sevk edilmesinde kullanılan farklı gümrükleme yöntemleri, gümrükleme işlemlerinin daha karışık hal almasına sebep olmaktadır.

Man Adası Geçici Fuar Kargoların Geri Getirilmesi

Man Adası’ya fuar ve etkinlik lojistiğinde özellikle sergi ürünleri ile stant malzemeleri Man Adası’ya fuar süresince geçici olarak gönderilir ve fuar sonrasında da geri getirilir. Man Adası’ya bu işleme geçici ihracat/ithalat gümrükleme işlemi denmektedir. Man Adası’ya tüm bu işlemler sırasında giriş ülkesinde geçici ithalatı yapılan ürünlerin sergileme süresinde gümrük teminatı altında bulundurulması esastır. Man Adası’ya birçok farklı gümrük mevzuatına uygun doğru belge ve bilgiyi bir arada harmanlayıp resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasını sağlayabilmek için uzmanlık gerektiren bir konudur. Man Adası’ya fuar lojistiği kapsamında bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve sergilenecek ürünlerin fuar tarihine yetiştirilmesinin de ne kadar önemli olduğundan bahsetmeden geçemiyoruz.

Man Adası’ya bilindiği üzere fuar lojistiği zamana dayalı olması, Man Adası’ya muhtemel hataların ve aksaklıkların alternatif maliyetlerinin yüksekliği ve tanıtım boyutuyla riske edilmemesi gereken, Man Adası’ya en başından iyi bir planlama ve koordinasyon gerektiren lojistik türüdür.

Kargo34 lojistiğini, aşağıda saydığımız bütün alanlardaki hizmet gamını sergilenebileceği prestijli ve önemli yüksek tanıtım taşımaları olarak değerlendirir;

Man Adası’ya Karayolu – havayolu – denizyolu – demiryolu – kombine ( birden fazla ) taşıma çeşitleri

Man Adası’ya Geçici/kati giriş ve çıkış gümrüklemeleri

Man Adası’ya Depolama, ambalajlama, etiketleme ve paletleme

Man Adası’ya Yurtdışı fuar lojistik hizmetleri (gümrükleme-depolama-stand teslimatı-boş kaplar – ekipman ve işgücü temini)

Man Adası’ya İç taşıma

Man Adası’ya Dokümantasyon

Man Adası’ya Fuar sonrası teşvik ve değerlendirme prosedürü

Man Adası’ya Uluslararası ticaretin ve global ekonominin en önemli unsurlarından fuarlar, Man Adası’ya özel sergiler, Man Adası’ya kongreler, toplantılar ve Man Adası’ya konserler gibi müşteriye özel çözümlere ihtiyaç duyulan organizasyonlarda Kargo34; Man Adası’ya katılımcı firmalar, Man Adası’ya stand imalatçıları, Man Adası’ya fuar ve Man Adası’ya sergi organizatörleri için hizmet sağlamaktadır.

Man Adası’ya Kargo34 aynı zamanda sahip olduğu IELA üyeliği ile dünya genelinde Kargo34 lojistiği ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

Man Adası’ya Fuar Lojistiğinin Her Adımında A’dan Z’ye Hizmet

Man Adası’ya Kargo34, deneyim sahibi olduğu fuar ve etkinlik lojistiği kapsamında müşterilerine; sigorta, gümrüklü-gümrüksüz depolama, fuar alanı danışmanlığı, dağıtım ve yükleme, ihracat/ithalat gümrükleme, uluslararası taşımacılık (kara, hava, deniz, intermodal), fuar alanına ithalat- ihracat prosedürleri de dahil stand teslimi vb. konularda A’dan Z’ye hizmet sunmaktadır.

Man Adası’ya Kargo34’den Müşteri Odaklı Entegre Lojistik Hizmeti

Man Adası’ya Müşteri odaklı organizasyon yapısı ile entegre lojistik hizmeti sunan Kargo34; sahip olduğu filosu, Man Adası’ya yük takip ve izleme olanağı sağlayan teknolojik altyapısı, Man Adası’ya  yüksek hizmet kalitesi, Man Adası’ya dünya çapındaki geniş acente ağı ve fuar& etkinlik konusunda uzman ekibi ile müşterileri için rekabet avantajı sağlayan çözümler sunmaktadır.

Man Adası’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinin olmazsa olmazları nelerdir?

Man Adası’ya  ‘Zamanlama’ en önemli sihirli sözcük bu sektörde. Man Adası’ya Hava koşullarına rağmen ‘dakik’ olunmalıdır. Man Adası’ya bir taşımanın aksaması durumunda kusur kabul edilemez. Man Adası’ya o anda o mal her ne koşulda olursa olsun o araçtan gümrük deposuna alınır ve gümrük beyannamesi açılır. Man Adası’ya gitmesi için mal uçağa yüklenir. Man Adası’ya gitmesi için uçurulacağı yere götürülür. Man Adası’ya gidecek kargolarda anında karar vermek çok önemlidir. Man Adası’ya gidecek kargolarda aksaklık durumunda maliyet unsurunun önemi olduğu gibi ortadan kalkıyor ve amaç o malı istendiği zamanda istenilen noktaya ulaştırılması olmaktadır.

Man Adası’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinde sigortalama nasıl yapılıyor?

Man Adası’ya Bu sektörde neye göre sigorta ama yapılacağı pek bilinmemektedir. Man Adası’nın sigorta şirketleri kriterlerin ne olacağını bilmemektedir. Man Adası’ya bu alanda geliştirilmesi gereken bağımsız bir alan olmalıdır. Man Adası’ya poliçe kriterleri de oluşturulurken bu hizmeti veren firmalara da sigortacıları bilgilendirme konusunda önemli bir yük ve sorumluluk düşmektedir.