KAYMAN ADALARI'YA TRANSİT TİCARET NEDİR? Hakkındaki Detaylar - Kargo 34
  • Home
  • Blog
  • KAYMAN ADALARI’YA TRANSİT TİCARET NEDİR?

KAYMAN ADALARI’YA TRANSİT TİCARET NEDİR?

 Satış faturası ve alış faturası arasında bulunan lehte fark esas olmak üzere, gerçek ya da tüzel kişi transit tacirince satın alınmış olan yabancı veya Türk menşeli olup da Kayman Adaları’ya (serbest bölgeler dâhil olmak üzere) satılmış malzemelerin transit olarak ya da doğrudan bir şekilde, ithalat ve ihracat rejimi çerçevesine tabi olmaksızın, başka ya da aynı ülkeye (serbest bölgeler dâhil) satılmasını ifade eder.

Transit ticaret, malzeme bedelleri için transfer yapılarak ya da yapılmaksızın, satın alınmış olan yabancı menşeli ya da Türk menşeli olup da Kayman Adaları’ya satılmış olan malzemelerin transit olarak ya da doğrudan bir şekilde, ithalat ve ihracat rejimi çerçevelerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılmasına denmektedir, Kayman Adaları’dan ya da serbest bölgede yerleşik bir şirketten, antrepodan satın alınmış olan malzemenin, Türkiye üzerinden transit olarak yada doğrudan bir şekilde Kayman Adaları’ya veya serbest bölgede yerleşik bir şirkete, antrepoya satılmasıdır.

KAYMAN ADALARI’YA TRANSİT TİCARET NASIL YAPILIR?

Uluslararası anlaşmalar ile ticareti yasaklanmış olan malzemelerin, Müsteşarlığın madde politikası çerçevesinde transit ticareti ile taşınmasının uygun görülmediği malzemeler transit ticaretin konusu olamaz. Eğer Kayman Adaları’nın İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ise transit ticaret yapılması söz konusu bile olamaz.

Kayman Adaları’ya yapılacak olan transit ticarete konu olan malzemeler ile  ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsilatı yapılmaz.

Gümrük idarelerinin verilebilecekleri izin harici malzemelerin Türk gümrük hattını geçerek, işçilik görmek sebebi ile fiktif depo veya antrepolara alınması “fiili ithal” hükmüne bağlı değildir.

KAYMAN ADALARI’YA TRANSİT TİCARETİN İŞLEYİŞİ

Kayman Adaları’ya Fatura Hareketi:

Malı aldığınız firma size bir fatura verecek. Siz de malı sattığınız ülke olan Kayman Adaları’ya bir İngilizce fatura hazırlayarak göndereceksiniz. İngilizce olarak gönderdiğiniz faturanın aynısını Türkçe resmi fatura olarak da yapmalısınız. Bu alım satım işleminden sonra satışınız ile alışınız arasında kar elde ettiyseniz, faturaları kayıt defterinize kaydedip, kazanmış olduğunuz karı da beyan etmelisiniz.

Kayman Adaları’ya Para Hareketi:

Kayman Adaları’ya yapmış olduğunuz transfer sonucu para hareketleri de faturaları kapatacak şekilde olacak. Kayman Adaları’ya göndermiş olduğunuz malzemeyi alan alıcının hesabından sizin hesabınıza aktarım olacaktır.

Kayman Adaları’ya Mal Hareketi:

Malın satıcıdan alıcısının bulunduğu ülke olan Kayman Adaları’ya gitmesi yeterlidir. Kayman Adaları’ya giderken geçtiği yerler önemli değildir. Sevk evraklarını gideceğiniz güzergaha göre yazarsınız.

Mevzuat bakımından transit ticaret işlemlerinde kambiyo takibi gibi bir durum söz konusu olmadığı için alım ve satım ücretlerinin tahsil ve transferler işlemleri tamamen serbest olduğu biliniyor. Transit ticarete konu olan malın satın alınması veya satılması tarzında işlemler ve bu işlemler nedeni ile düzenlenen belgelere (gümrük idarelerine verilen beyannameler de dahil olmak üzere); ihracata ilişkin olduğunun kanıtlanması durumunda işlem yapmakta olan kuruluşlarca resen vergi, resim ve harç istisnası uygulanıyor.

Örnek verecek olursak Kayman Adaları’nın asıl alıcı, mal bedelinin %70’lık bölümünü size peşin olarak yapacaktır. Peşin ödemeden sonra Çin’de bulunan  satıcı/ihracatçı ister malı direkt olarak, ister Türkiye üzerinden Kayman Adaları’ya  malın yüklenmesini takibi amacı ile gerekli evrakları elinize ulaştırdığında, kendi düzenlemiş olduğunuz faturayı Kayman Adaları’dan gelen ve adınıza düzenlenen faturanın yerine koyabileceksiniz ve böylece iki fatura arasındaki fark sizin kazancınız olarak ortaya çıkacaktır.

Kayman Adaları’nın bulunan asıl alıcıya yazacağınız fatura ve diğer vesaiki alıcıya göndermeniz halinde malları alıcı Kargo34’ten teslim alabilecektir. Kalmış olan %30 luk mal ücretinin ödenmesi alıcının insiyatifine kaldığı için bu kısma vesaik mukabili ödeme şeklini yapabilirsiniz.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google
Call Now ButtonHemen Arayın
%d blogcu bunu beğendi: