• Home
  • Blog
  • Güney Kore’ye Fuar ve Etkinlik Lojistiği

Güney Kore’ye Fuar ve Etkinlik Lojistiği

Güney Kore’ye Fuar ve Etkinlik Lojistiği denildiğinde ilk başta; Güney Kore’nin sergilenecek ürünlerin uluslararası taşınması, Güney Kore’ye yurtdışı gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi, Güney Kore’ye fuar alanı handling servislerinin sunulması, Güney Kore’ye depolama ve ara taşıma hizmetlerinin iki yönlü olarak sağlanmasını sağlamaktayız. Güney Kore Lojistik demek sadece taşıma demek değil; Güney Kore’ye aynı zamanda birçok yan hizmetin bir arada koordine edilmesi demek. Güney Kore’ye bunlardan özellikle yurtdışı gümrükleme işlemleri, Güney Kore’ye gümrükleme mevzuatlarının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesi sebebiyle en önemli parçalarından birisi haline gelmektedir. Güney Kore’ye ayrıca fuar ürünlerinin sevk edilmesinde kullanılan farklı gümrükleme yöntemleri, gümrükleme işlemlerinin daha karışık hal almasına sebep olmaktadır.

Güney Kore Geçici Fuar Kargoların Geri Getirilmesi

Güney Kore’ye fuar ve etkinlik lojistiğinde özellikle sergi ürünleri ile stant malzemeleri Güney Kore’ye fuar süresince geçici olarak gönderilir ve fuar sonrasında da geri getirilir. Güney Kore’ye bu işleme geçici ihracat/ithalat gümrükleme işlemi denmektedir. Güney Kore’ye tüm bu işlemler sırasında giriş ülkesinde geçici ithalatı yapılan ürünlerin sergileme süresinde gümrük teminatı altında bulundurulması esastır. Güney Kore’ye birçok farklı gümrük mevzuatına uygun doğru belge ve bilgiyi bir arada harmanlayıp resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasını sağlayabilmek için uzmanlık gerektiren bir konudur. Güney Kore’ye fuar lojistiği kapsamında bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve sergilenecek ürünlerin fuar tarihine yetiştirilmesinin de ne kadar önemli olduğundan bahsetmeden geçemiyoruz.

Güney Kore’ye bilindiği üzere fuar lojistiği zamana dayalı olması, Güney Kore’ye muhtemel hataların ve aksaklıkların alternatif maliyetlerinin yüksekliği ve tanıtım boyutuyla riske edilmemesi gereken, Güney Kore’ye en başından iyi bir planlama ve koordinasyon gerektiren lojistik türüdür.

Kargo34 lojistiğini, aşağıda saydığımız bütün alanlardaki hizmet gamını sergilenebileceği prestijli ve önemli yüksek tanıtım taşımaları olarak değerlendirir;

Güney Kore’ye Karayolu – havayolu – denizyolu – demiryolu – kombine ( birden fazla ) taşıma çeşitleri

Güney Kore’ye Geçici/kati giriş ve çıkış gümrüklemeleri

Güney Kore’ye Depolama, ambalajlama, etiketleme ve paletleme

Güney Kore’ye Yurtdışı fuar lojistik hizmetleri (gümrükleme-depolama-stand teslimatı-boş kaplar – ekipman ve işgücü temini)

Güney Kore’ye İç taşıma

Güney Kore’ye Dokümantasyon

Güney Kore’ye Fuar sonrası teşvik ve değerlendirme prosedürü

Güney Kore’ye Uluslararası ticaretin ve global ekonominin en önemli unsurlarından fuarlar, Güney Kore’ye özel sergiler, Güney Kore’ye kongreler, toplantılar ve Güney Kore’ye konserler gibi müşteriye özel çözümlere ihtiyaç duyulan organizasyonlarda Kargo34; Güney Kore’ye katılımcı firmalar, Güney Kore’ye stand imalatçıları, Güney Kore’ye fuar ve Güney Kore’ye sergi organizatörleri için hizmet sağlamaktadır.

Güney Kore’ye Kargo34 aynı zamanda sahip olduğu IELA üyeliği ile dünya genelinde Kargo34 lojistiği ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

Güney Kore’ye Fuar Lojistiğinin Her Adımında A’dan Z’ye Hizmet

Güney Kore’ye Kargo34, deneyim sahibi olduğu fuar ve etkinlik lojistiği kapsamında müşterilerine; sigorta, gümrüklü-gümrüksüz depolama, fuar alanı danışmanlığı, dağıtım ve yükleme, ihracat/ithalat gümrükleme, uluslararası taşımacılık (kara, hava, deniz, intermodal), fuar alanına ithalat- ihracat prosedürleri de dahil stand teslimi vb. konularda A’dan Z’ye hizmet sunmaktadır.

Güney Kore’ye Kargo34’den Müşteri Odaklı Entegre Lojistik Hizmeti

Güney Kore’ye Müşteri odaklı organizasyon yapısı ile entegre lojistik hizmeti sunan Kargo34; sahip olduğu filosu, Güney Kore’ye yük takip ve izleme olanağı sağlayan teknolojik altyapısı, Güney Kore’ye  yüksek hizmet kalitesi, Güney Kore’ye dünya çapındaki geniş acente ağı ve fuar& etkinlik konusunda uzman ekibi ile müşterileri için rekabet avantajı sağlayan çözümler sunmaktadır.

Güney Kore’ye Fuar ve etkinlik lojistiğinin olmazsa olmazları nelerdir?

Güney Kore’ye  ‘Zamanlama’ en önemli sihirli sözcük bu sektörde. Güney Kore’ye Hava koşullarına rağmen ‘dakik’ olunmalıdır. Güney Kore’ye bir taşımanın aksaması durumunda kusur kabul edilemez. Güney Kore’ye o anda o mal her ne koşulda olursa olsun o araçtan gümrük deposuna alınır ve gümrük beyannamesi açılır. Güney Kore’ye gitmesi için mal uçağa yüklenir. Güney Kore’ye gitmesi için uçurulacağı yere götürülür. Güney Kore’ye gidecek kargolarda anında karar vermek çok önemlidir. Güney Kore’ye gidecek kargolarda aksaklık durumunda maliyet unsurunun önemi olduğu gibi ortadan kalkıyor ve amaç o malı istendiği zamanda istenilen noktaya ulaştırılması olmaktadır.

Güney Kore’ye Fuar ve etkinlik lojistiğinde sigortalama nasıl yapılıyor?

Güney Kore’ye Bu sektörde neye göre sigorta ama yapılacağı pek bilinmemektedir. Güney Kore’nin sigorta şirketleri kriterlerin ne olacağını bilmemektedir. Güney Kore’ye bu alanda geliştirilmesi gereken bağımsız bir alan olmalıdır. Güney Kore’ye poliçe kriterleri de oluşturulurken bu hizmeti veren firmalara da sigortacıları bilgilendirme konusunda önemli bir yük ve sorumluluk düşmektedir.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google