Güney Afrika’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği

Güney Afrika’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği denildiğinde ilk başta; Güney Afrika’nın sergilenecek ürünlerin uluslararası taşınması, Güney Afrika’ya yurtdışı gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi, Güney Afrika’ya fuar alanı handling servislerinin sunulması, Güney Afrika’ya depolama ve ara taşıma hizmetlerinin iki yönlü olarak sağlanmasını sağlamaktayız. Güney Afrika Lojistik demek sadece taşıma demek değil; Güney Afrika’ya aynı zamanda birçok yan hizmetin bir arada koordine edilmesi demek. Güney Afrika’ya bunlardan özellikle yurtdışı gümrükleme işlemleri, Güney Afrika’ya gümrükleme mevzuatlarının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesi sebebiyle en önemli parçalarından birisi haline gelmektedir. Güney Afrika’ya ayrıca fuar ürünlerinin sevk edilmesinde kullanılan farklı gümrükleme yöntemleri, gümrükleme işlemlerinin daha karışık hal almasına sebep olmaktadır.

Güney Afrika Geçici Fuar Kargoların Geri Getirilmesi

Güney Afrika’ya fuar ve etkinlik lojistiğinde özellikle sergi ürünleri ile stant malzemeleri Güney Afrika’ya fuar süresince geçici olarak gönderilir ve fuar sonrasında da geri getirilir. Güney Afrika’ya bu işleme geçici ihracat/ithalat gümrükleme işlemi denmektedir. Güney Afrika’ya tüm bu işlemler sırasında giriş ülkesinde geçici ithalatı yapılan ürünlerin sergileme süresinde gümrük teminatı altında bulundurulması esastır. Güney Afrika’ya birçok farklı gümrük mevzuatına uygun doğru belge ve bilgiyi bir arada harmanlayıp resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasını sağlayabilmek için uzmanlık gerektiren bir konudur. Güney Afrika’ya fuar lojistiği kapsamında bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve sergilenecek ürünlerin fuar tarihine yetiştirilmesinin de ne kadar önemli olduğundan bahsetmeden geçemiyoruz.

Güney Afrika’ya bilindiği üzere fuar lojistiği zamana dayalı olması, Güney Afrika’ya muhtemel hataların ve aksaklıkların alternatif maliyetlerinin yüksekliği ve tanıtım boyutuyla riske edilmemesi gereken, Güney Afrika’ya en başından iyi bir planlama ve koordinasyon gerektiren lojistik türüdür.

Kargo34 lojistiğini, aşağıda saydığımız bütün alanlardaki hizmet gamını sergilenebileceği prestijli ve önemli yüksek tanıtım taşımaları olarak değerlendirir;

Güney Afrika’ya Karayolu – havayolu – denizyolu – demiryolu – kombine ( birden fazla ) taşıma çeşitleri

Güney Afrika’ya Geçici/kati giriş ve çıkış gümrüklemeleri

Güney Afrika’ya Depolama, ambalajlama, etiketleme ve paletleme

Güney Afrika’ya Yurtdışı fuar lojistik hizmetleri (gümrükleme-depolama-stand teslimatı-boş kaplar – ekipman ve işgücü temini)

Güney Afrika’ya İç taşıma

Güney Afrika’ya Dokümantasyon

Güney Afrika’ya Fuar sonrası teşvik ve değerlendirme prosedürü

Güney Afrika’ya Uluslararası ticaretin ve global ekonominin en önemli unsurlarından fuarlar, Güney Afrika’ya özel sergiler, Güney Afrika’ya kongreler, toplantılar ve Güney Afrika’ya konserler gibi müşteriye özel çözümlere ihtiyaç duyulan organizasyonlarda Kargo34; Güney Afrika’ya katılımcı firmalar, Güney Afrika’ya stand imalatçıları, Güney Afrika’ya fuar ve Güney Afrika’ya sergi organizatörleri için hizmet sağlamaktadır.

Güney Afrika’ya Kargo34 aynı zamanda sahip olduğu IELA üyeliği ile dünya genelinde Kargo34 lojistiği ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

Güney Afrika’ya Fuar Lojistiğinin Her Adımında A’dan Z’ye Hizmet

Güney Afrika’ya Kargo34, deneyim sahibi olduğu fuar ve etkinlik lojistiği kapsamında müşterilerine; sigorta, gümrüklü-gümrüksüz depolama, fuar alanı danışmanlığı, dağıtım ve yükleme, ihracat/ithalat gümrükleme, uluslararası taşımacılık (kara, hava, deniz, intermodal), fuar alanına ithalat- ihracat prosedürleri de dahil stand teslimi vb. konularda A’dan Z’ye hizmet sunmaktadır.

Güney Afrika’ya Kargo34’den Müşteri Odaklı Entegre Lojistik Hizmeti

Güney Afrika’ya Müşteri odaklı organizasyon yapısı ile entegre lojistik hizmeti sunan Kargo34; sahip olduğu filosu, Güney Afrika’ya yük takip ve izleme olanağı sağlayan teknolojik altyapısı, Güney Afrika’ya  yüksek hizmet kalitesi, Güney Afrika’ya dünya çapındaki geniş acente ağı ve fuar& etkinlik konusunda uzman ekibi ile müşterileri için rekabet avantajı sağlayan çözümler sunmaktadır.

Güney Afrika’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinin olmazsa olmazları nelerdir?

Güney Afrika’ya  ‘Zamanlama’ en önemli sihirli sözcük bu sektörde. Güney Afrika’ya Hava koşullarına rağmen ‘dakik’ olunmalıdır. Güney Afrika’ya bir taşımanın aksaması durumunda kusur kabul edilemez. Güney Afrika’ya o anda o mal her ne koşulda olursa olsun o araçtan gümrük deposuna alınır ve gümrük beyannamesi açılır. Güney Afrika’ya gitmesi için mal uçağa yüklenir. Güney Afrika’ya gitmesi için uçurulacağı yere götürülür. Güney Afrika’ya gidecek kargolarda anında karar vermek çok önemlidir. Güney Afrika’ya gidecek kargolarda aksaklık durumunda maliyet unsurunun önemi olduğu gibi ortadan kalkıyor ve amaç o malı istendiği zamanda istenilen noktaya ulaştırılması olmaktadır.

Güney Afrika’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinde sigortalama nasıl yapılıyor?

Güney Afrika’ya Bu sektörde neye göre sigorta ama yapılacağı pek bilinmemektedir. Güney Afrika’nın sigorta şirketleri kriterlerin ne olacağını bilmemektedir. Güney Afrika’ya bu alanda geliştirilmesi gereken bağımsız bir alan olmalıdır. Güney Afrika’ya poliçe kriterleri de oluşturulurken bu hizmeti veren firmalara da sigortacıları bilgilendirme konusunda önemli bir yük ve sorumluluk düşmektedir.