Doğu Timor’a Fuar ve Etkinlik Lojistiği

Doğu Timor’a Fuar ve Etkinlik Lojistiği denildiğinde ilk başta; Doğu Timor’un sergilenecek ürünlerin uluslararası taşınması, Doğu Timor’a yurtdışı gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi, Doğu Timor’a fuar alanı handling servislerinin sunulması, Doğu Timor’a depolama ve ara taşıma hizmetlerinin iki yönlü olarak sağlanmasını sağlamaktayız. Doğu Timor Lojistik demek sadece taşıma demek değil; Doğu Timor’a aynı zamanda birçok yan hizmetin bir arada koordine edilmesi demek. Doğu Timor’a bunlardan özellikle yurtdışı gümrükleme işlemleri, Doğu Timor’a gümrükleme mevzuatlarının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesi sebebiyle en önemli parçalarından birisi haline gelmektedir. Doğu Timor’a ayrıca fuar ürünlerinin sevk edilmesinde kullanılan farklı gümrükleme yöntemleri, gümrükleme işlemlerinin daha karışık hal almasına sebep olmaktadır.

Doğu Timor Geçici Fuar Kargoların Geri Getirilmesi

Doğu Timor’a fuar ve etkinlik lojistiğinde özellikle sergi ürünleri ile stant malzemeleri Doğu Timor’a fuar süresince geçici olarak gönderilir ve fuar sonrasında da geri getirilir. Doğu Timor’a bu işleme geçici ihracat/ithalat gümrükleme işlemi denmektedir. Doğu Timor’a tüm bu işlemler sırasında giriş ülkesinde geçici ithalatı yapılan ürünlerin sergileme süresinde gümrük teminatı altında bulundurulması esastır. Doğu Timor’a birçok farklı gümrük mevzuatına uygun doğru belge ve bilgiyi bir arada harmanlayıp resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasını sağlayabilmek için uzmanlık gerektiren bir konudur. Doğu Timor’a fuar lojistiği kapsamında bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve sergilenecek ürünlerin fuar tarihine yetiştirilmesinin de ne kadar önemli olduğundan bahsetmeden geçemiyoruz.

Doğu Timor’a bilindiği üzere fuar lojistiği zamana dayalı olması, Doğu Timor’a muhtemel hataların ve aksaklıkların alternatif maliyetlerinin yüksekliği ve tanıtım boyutuyla riske edilmemesi gereken, Doğu Timor’a en başından iyi bir planlama ve koordinasyon gerektiren lojistik türüdür.

Kargo34 lojistiğini, aşağıda saydığımız bütün alanlardaki hizmet gamını sergilenebileceği prestijli ve önemli yüksek tanıtım taşımaları olarak değerlendirir;

Doğu Timor’a Karayolu – havayolu – denizyolu – demiryolu – kombine ( birden fazla ) taşıma çeşitleri

Doğu Timor’a Geçici/kati giriş ve çıkış gümrüklemeleri

Doğu Timor’a Depolama, ambalajlama, etiketleme ve paletleme

Doğu Timor’a Yurtdışı fuar lojistik hizmetleri (gümrükleme-depolama-stand teslimatı-boş kaplar – ekipman ve işgücü temini)

Doğu Timor’a İç taşıma

Doğu Timor’a Dokümantasyon

Doğu Timor’a Fuar sonrası teşvik ve değerlendirme prosedürü

Doğu Timor’a Uluslararası ticaretin ve global ekonominin en önemli unsurlarından fuarlar, Doğu Timor’a özel sergiler, Doğu Timor’a kongreler, toplantılar ve Doğu Timor’a konserler gibi müşteriye özel çözümlere ihtiyaç duyulan organizasyonlarda Kargo34; Doğu Timor’a katılımcı firmalar, Doğu Timor’a stand imalatçıları, Doğu Timor’a fuar ve Doğu Timor’a sergi organizatörleri için hizmet sağlamaktadır.

Doğu Timor’a Kargo34 aynı zamanda sahip olduğu IELA üyeliği ile dünya genelinde Kargo34 lojistiği ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

Doğu Timor’a Fuar Lojistiğinin Her Adımında A’dan Z’ye Hizmet

Doğu Timor’a Kargo34, deneyim sahibi olduğu fuar ve etkinlik lojistiği kapsamında müşterilerine; sigorta, gümrüklü-gümrüksüz depolama, fuar alanı danışmanlığı, dağıtım ve yükleme, ihracat/ithalat gümrükleme, uluslararası taşımacılık (kara, hava, deniz, intermodal), fuar alanına ithalat- ihracat prosedürleri de dahil stand teslimi vb. konularda A’dan Z’ye hizmet sunmaktadır.

Doğu Timor’a Kargo34’den Müşteri Odaklı Entegre Lojistik Hizmeti

Doğu Timor’a Müşteri odaklı organizasyon yapısı ile entegre lojistik hizmeti sunan Kargo34; sahip olduğu filosu, Doğu Timor’a yük takip ve izleme olanağı sağlayan teknolojik altyapısı, Doğu Timor’a  yüksek hizmet kalitesi, Doğu Timor’a dünya çapındaki geniş acente ağı ve fuar& etkinlik konusunda uzman ekibi ile müşterileri için rekabet avantajı sağlayan çözümler sunmaktadır.

Doğu Timor’a Fuar ve etkinlik lojistiğinin olmazsa olmazları nelerdir?

Doğu Timor’a  ‘Zamanlama’ en önemli sihirli sözcük bu sektörde. Doğu Timor’a Hava koşullarına rağmen ‘dakik’ olunmalıdır. Doğu Timor’a bir taşımanın aksaması durumunda kusur kabul edilemez. Doğu Timor’a o anda o mal her ne koşulda olursa olsun o araçtan gümrük deposuna alınır ve gümrük beyannamesi açılır. Doğu Timor’a gitmesi için mal uçağa yüklenir. Doğu Timor’a gitmesi için uçurulacağı yere götürülür. Doğu Timor’a gidecek kargolarda anında karar vermek çok önemlidir. Doğu Timor’a gidecek kargolarda aksaklık durumunda maliyet unsurunun önemi olduğu gibi ortadan kalkıyor ve amaç o malı istendiği zamanda istenilen noktaya ulaştırılması olmaktadır.

Doğu Timor’a Fuar ve etkinlik lojistiğinde sigortalama nasıl yapılıyor?

Doğu Timor’a Bu sektörde neye göre sigorta ama yapılacağı pek bilinmemektedir. Doğu Timor’un sigorta şirketleri kriterlerin ne olacağını bilmemektedir. Doğu Timor’a bu alanda geliştirilmesi gereken bağımsız bir alan olmalıdır. Doğu Timor’a poliçe kriterleri de oluşturulurken bu hizmeti veren firmalara da sigortacıları bilgilendirme konusunda önemli bir yük ve sorumluluk düşmektedir.