• Home
  • Blog
  • Christmas Adası’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği

Christmas Adası’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği

Christmas Adası’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği denildiğinde ilk başta; Christmas Adası’nın sergilenecek ürünlerin uluslararası taşınması, Christmas Adası’ya yurtdışı gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi, Christmas Adası’ya fuar alanı handling servislerinin sunulması, Christmas Adası’ya depolama ve ara taşıma hizmetlerinin iki yönlü olarak sağlanmasını sağlamaktayız. Christmas Adası Lojistik demek sadece taşıma demek değil; Christmas Adası’ya aynı zamanda birçok yan hizmetin bir arada koordine edilmesi demek. Christmas Adası’ya bunlardan özellikle yurtdışı gümrükleme işlemleri, Christmas Adası’ya gümrükleme mevzuatlarının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesi sebebiyle en önemli parçalarından birisi haline gelmektedir. Christmas Adası’ya ayrıca fuar ürünlerinin sevk edilmesinde kullanılan farklı gümrükleme yöntemleri, gümrükleme işlemlerinin daha karışık hal almasına sebep olmaktadır.

Christmas Adası Geçici Fuar Kargoların Geri Getirilmesi

Christmas Adası’ya fuar ve etkinlik lojistiğinde özellikle sergi ürünleri ile stant malzemeleri Christmas Adası’ya fuar süresince geçici olarak gönderilir ve fuar sonrasında da geri getirilir. Christmas Adası’ya bu işleme geçici ihracat/ithalat gümrükleme işlemi denmektedir. Christmas Adası’ya tüm bu işlemler sırasında giriş ülkesinde geçici ithalatı yapılan ürünlerin sergileme süresinde gümrük teminatı altında bulundurulması esastır. Christmas Adası’ya birçok farklı gümrük mevzuatına uygun doğru belge ve bilgiyi bir arada harmanlayıp resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasını sağlayabilmek için uzmanlık gerektiren bir konudur. Christmas Adası’ya fuar lojistiği kapsamında bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve sergilenecek ürünlerin fuar tarihine yetiştirilmesinin de ne kadar önemli olduğundan bahsetmeden geçemiyoruz.

Christmas Adası’ya bilindiği üzere fuar lojistiği zamana dayalı olması, Christmas Adası’ya muhtemel hataların ve aksaklıkların alternatif maliyetlerinin yüksekliği ve tanıtım boyutuyla riske edilmemesi gereken, Christmas Adası’ya en başından iyi bir planlama ve koordinasyon gerektiren lojistik türüdür.

Kargo34 lojistiğini, aşağıda saydığımız bütün alanlardaki hizmet gamını sergilenebileceği prestijli ve önemli yüksek tanıtım taşımaları olarak değerlendirir;

Christmas Adası’ya Karayolu – havayolu – denizyolu – demiryolu – kombine ( birden fazla ) taşıma çeşitleri

Christmas Adası’ya Geçici/kati giriş ve çıkış gümrüklemeleri

Christmas Adası’ya Depolama, ambalajlama, etiketleme ve paletleme

Christmas Adası’ya Yurtdışı fuar lojistik hizmetleri (gümrükleme-depolama-stand teslimatı-boş kaplar – ekipman ve işgücü temini)

Christmas Adası’ya İç taşıma

Christmas Adası’ya Dokümantasyon

Christmas Adası’ya Fuar sonrası teşvik ve değerlendirme prosedürü

Christmas Adası’ya Uluslararası ticaretin ve global ekonominin en önemli unsurlarından fuarlar, Christmas Adası’ya özel sergiler, Christmas Adası’ya kongreler, toplantılar ve Christmas Adası’ya konserler gibi müşteriye özel çözümlere ihtiyaç duyulan organizasyonlarda Kargo34; Christmas Adası’ya katılımcı firmalar, Christmas Adası’ya stand imalatçıları, Christmas Adası’ya fuar ve Christmas Adası’ya sergi organizatörleri için hizmet sağlamaktadır.

Christmas Adası’ya Kargo34 aynı zamanda sahip olduğu IELA üyeliği ile dünya genelinde Kargo34 lojistiği ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

Christmas Adası’ya Fuar Lojistiğinin Her Adımında A’dan Z’ye Hizmet

Christmas Adası’ya Kargo34, deneyim sahibi olduğu fuar ve etkinlik lojistiği kapsamında müşterilerine; sigorta, gümrüklü-gümrüksüz depolama, fuar alanı danışmanlığı, dağıtım ve yükleme, ihracat/ithalat gümrükleme, uluslararası taşımacılık (kara, hava, deniz, intermodal), fuar alanına ithalat- ihracat prosedürleri de dahil stand teslimi vb. konularda A’dan Z’ye hizmet sunmaktadır.

Christmas Adası’ya Kargo34’den Müşteri Odaklı Entegre Lojistik Hizmeti

Christmas Adası’ya Müşteri odaklı organizasyon yapısı ile entegre lojistik hizmeti sunan Kargo34; sahip olduğu filosu, Christmas Adası’ya yük takip ve izleme olanağı sağlayan teknolojik altyapısı, Christmas Adası’ya  yüksek hizmet kalitesi, Christmas Adası’ya dünya çapındaki geniş acente ağı ve fuar& etkinlik konusunda uzman ekibi ile müşterileri için rekabet avantajı sağlayan çözümler sunmaktadır.

Christmas Adası’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinin olmazsa olmazları nelerdir?

Christmas Adası’ya  ‘Zamanlama’ en önemli sihirli sözcük bu sektörde. Christmas Adası’ya Hava koşullarına rağmen ‘dakik’ olunmalıdır. Christmas Adası’ya bir taşımanın aksaması durumunda kusur kabul edilemez. Christmas Adası’ya o anda o mal her ne koşulda olursa olsun o araçtan gümrük deposuna alınır ve gümrük beyannamesi açılır. Christmas Adası’ya gitmesi için mal uçağa yüklenir. Christmas Adası’ya gitmesi için uçurulacağı yere götürülür. Christmas Adası’ya gidecek kargolarda anında karar vermek çok önemlidir. Christmas Adası’ya gidecek kargolarda aksaklık durumunda maliyet unsurunun önemi olduğu gibi ortadan kalkıyor ve amaç o malı istendiği zamanda istenilen noktaya ulaştırılması olmaktadır.

Christmas Adası’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinde sigortalama nasıl yapılıyor?

Christmas Adası’ya Bu sektörde neye göre sigorta ama yapılacağı pek bilinmemektedir. Christmas Adası’nın sigorta şirketleri kriterlerin ne olacağını bilmemektedir. Christmas Adası’ya bu alanda geliştirilmesi gereken bağımsız bir alan olmalıdır. Christmas Adası’ya poliçe kriterleri de oluşturulurken bu hizmeti veren firmalara da sigortacıları bilgilendirme konusunda önemli bir yük ve sorumluluk düşmektedir.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google
%d blogcu bunu beğendi: