Bouvet Adası’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği

Bouvet Adası’ya Fuar ve Etkinlik Lojistiği denildiğinde ilk başta; Bouvet Adası’nın sergilenecek ürünlerin uluslararası taşınması, Bouvet Adası’ya yurtdışı gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi, Bouvet Adası’ya fuar alanı handling servislerinin sunulması, Bouvet Adası’ya depolama ve ara taşıma hizmetlerinin iki yönlü olarak sağlanmasını sağlamaktayız. Bouvet Adası Lojistik demek sadece taşıma demek değil; Bouvet Adası’ya aynı zamanda birçok yan hizmetin bir arada koordine edilmesi demek. Bouvet Adası’ya bunlardan özellikle yurtdışı gümrükleme işlemleri, Bouvet Adası’ya gümrükleme mevzuatlarının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesi sebebiyle en önemli parçalarından birisi haline gelmektedir. Bouvet Adası’ya ayrıca fuar ürünlerinin sevk edilmesinde kullanılan farklı gümrükleme yöntemleri, gümrükleme işlemlerinin daha karışık hal almasına sebep olmaktadır.

Bouvet Adası Geçici Fuar Kargoların Geri Getirilmesi

Bouvet Adası’ya fuar ve etkinlik lojistiğinde özellikle sergi ürünleri ile stant malzemeleri Bouvet Adası’ya fuar süresince geçici olarak gönderilir ve fuar sonrasında da geri getirilir. Bouvet Adası’ya bu işleme geçici ihracat/ithalat gümrükleme işlemi denmektedir. Bouvet Adası’ya tüm bu işlemler sırasında giriş ülkesinde geçici ithalatı yapılan ürünlerin sergileme süresinde gümrük teminatı altında bulundurulması esastır. Bouvet Adası’ya birçok farklı gümrük mevzuatına uygun doğru belge ve bilgiyi bir arada harmanlayıp resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasını sağlayabilmek için uzmanlık gerektiren bir konudur. Bouvet Adası’ya fuar lojistiği kapsamında bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve sergilenecek ürünlerin fuar tarihine yetiştirilmesinin de ne kadar önemli olduğundan bahsetmeden geçemiyoruz.

Bouvet Adası’ya bilindiği üzere fuar lojistiği zamana dayalı olması, Bouvet Adası’ya muhtemel hataların ve aksaklıkların alternatif maliyetlerinin yüksekliği ve tanıtım boyutuyla riske edilmemesi gereken, Bouvet Adası’ya en başından iyi bir planlama ve koordinasyon gerektiren lojistik türüdür.

Kargo34 lojistiğini, aşağıda saydığımız bütün alanlardaki hizmet gamını sergilenebileceği prestijli ve önemli yüksek tanıtım taşımaları olarak değerlendirir;

Bouvet Adası’ya Karayolu – havayolu – denizyolu – demiryolu – kombine ( birden fazla ) taşıma çeşitleri

Bouvet Adası’ya Geçici/kati giriş ve çıkış gümrüklemeleri

Bouvet Adası’ya Depolama, ambalajlama, etiketleme ve paletleme

Bouvet Adası’ya Yurtdışı fuar lojistik hizmetleri (gümrükleme-depolama-stand teslimatı-boş kaplar – ekipman ve işgücü temini)

Bouvet Adası’ya İç taşıma

Bouvet Adası’ya Dokümantasyon

Bouvet Adası’ya Fuar sonrası teşvik ve değerlendirme prosedürü

Bouvet Adası’ya Uluslararası ticaretin ve global ekonominin en önemli unsurlarından fuarlar, Bouvet Adası’ya özel sergiler, Bouvet Adası’ya kongreler, toplantılar ve Bouvet Adası’ya konserler gibi müşteriye özel çözümlere ihtiyaç duyulan organizasyonlarda Kargo34; Bouvet Adası’ya katılımcı firmalar, Bouvet Adası’ya stand imalatçıları, Bouvet Adası’ya fuar ve Bouvet Adası’ya sergi organizatörleri için hizmet sağlamaktadır.

Bouvet Adası’ya Kargo34 aynı zamanda sahip olduğu IELA üyeliği ile dünya genelinde Kargo34 lojistiği ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

Bouvet Adası’ya Fuar Lojistiğinin Her Adımında A’dan Z’ye Hizmet

Bouvet Adası’ya Kargo34, deneyim sahibi olduğu fuar ve etkinlik lojistiği kapsamında müşterilerine; sigorta, gümrüklü-gümrüksüz depolama, fuar alanı danışmanlığı, dağıtım ve yükleme, ihracat/ithalat gümrükleme, uluslararası taşımacılık (kara, hava, deniz, intermodal), fuar alanına ithalat- ihracat prosedürleri de dahil stand teslimi vb. konularda A’dan Z’ye hizmet sunmaktadır.

Bouvet Adası’ya Kargo34’den Müşteri Odaklı Entegre Lojistik Hizmeti

Bouvet Adası’ya Müşteri odaklı organizasyon yapısı ile entegre lojistik hizmeti sunan Kargo34; sahip olduğu filosu, Bouvet Adası’ya yük takip ve izleme olanağı sağlayan teknolojik altyapısı, Bouvet Adası’ya  yüksek hizmet kalitesi, Bouvet Adası’ya dünya çapındaki geniş acente ağı ve fuar& etkinlik konusunda uzman ekibi ile müşterileri için rekabet avantajı sağlayan çözümler sunmaktadır.

Bouvet Adası’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinin olmazsa olmazları nelerdir?

Bouvet Adası’ya  ‘Zamanlama’ en önemli sihirli sözcük bu sektörde. Bouvet Adası’ya Hava koşullarına rağmen ‘dakik’ olunmalıdır. Bouvet Adası’ya bir taşımanın aksaması durumunda kusur kabul edilemez. Bouvet Adası’ya o anda o mal her ne koşulda olursa olsun o araçtan gümrük deposuna alınır ve gümrük beyannamesi açılır. Bouvet Adası’ya gitmesi için mal uçağa yüklenir. Bouvet Adası’ya gitmesi için uçurulacağı yere götürülür. Bouvet Adası’ya gidecek kargolarda anında karar vermek çok önemlidir. Bouvet Adası’ya gidecek kargolarda aksaklık durumunda maliyet unsurunun önemi olduğu gibi ortadan kalkıyor ve amaç o malı istendiği zamanda istenilen noktaya ulaştırılması olmaktadır.

Bouvet Adası’ya Fuar ve etkinlik lojistiğinde sigortalama nasıl yapılıyor?

Bouvet Adası’ya Bu sektörde neye göre sigorta ama yapılacağı pek bilinmemektedir. Bouvet Adası’nın sigorta şirketleri kriterlerin ne olacağını bilmemektedir. Bouvet Adası’ya bu alanda geliştirilmesi gereken bağımsız bir alan olmalıdır. Bouvet Adası’ya poliçe kriterleri de oluşturulurken bu hizmeti veren firmalara da sigortacıları bilgilendirme konusunda önemli bir yük ve sorumluluk düşmektedir.